Info

Detalls de la sessió.

Una vegada confirmat el dia de la sessió, rebràs un correu electrònic amb consells sobre com treure’n el màxim profit. Tindràs informació detallada de tot el que passa durant sessió.
Les sessions de nounats s’han de fer en els primers 14 dies de vida (preferentment entre 5 i 10 dies d’edat), ja que a aquesta edat els nadons segueixen sent gairebé tan flexibles i “enrotllats” com quan estaven a la panxa de la mare i és durant aquest temps que es poden aconseguir les fotos més enginyoses.
Després dels 14 dies es tornen menys dormilegues i es fa més difícil que estiguin en la posició adequada. També pot aparèixer l’acne del nadó o còlics i  a més algunes postures que requereixen que el nadó estigui en un somni profund poden arribar a ser impossibles de realitzar.
El millor és reservar la sessió de nounat mentre encara estàs embarassada i així ja marcaré una data aproximada al calendari. Després, quan arribi el gran dia, em fas una trucada o m’envies un missatge i programarem la data i hora exacta de la sessió.
Pots comptar que la sessió de nounat dura al voltant de 2-3 hores.
Aquest espai de temps també contempla el temps necessari per a l’alimentació / lactància, el canvi de set-ups, o simplement calmar i alletar el nadó per a que s’adormi entre els canvis de set-ups.
La millor fotografia d’un nounat és en el seu estat natural, no necessites portar roba addicional. Al meu estudi tinc una gran selecció de mantes, accessoris i barrets per triar i remenar.
Totes les sessions de nounats es realitzen en el meu estudi de la llum natural de Barcelona.

Pormenores de la sesión.

Una vez confirmado el día de la sesión, recibirás un correo electrónico con consejos sobre cómo sacar el máximo provecho. Tendrás información detallada de todo lo que ocurre durante sesión.
Las sesiones de recién nacidos se deben hacer en los primeros 14 días de vida (preferentemente entre 5 y 10 días de edad), ya que a esta edad los bebés siguen siendo casi tan flexibles y “enrollados” como cuando estaban en la barriga de la madre y es durante este período cuando se pueden conseguir las fotos más ingeniosas.
Después de los 14 días se vuelven menos dormilones y se hace más difícil que estén en la posición adecuada. También puede aparecer el acné del bebé o cólicos y además algunas posturas que requieren que el bebé esté en un sueño profundo pueden llegar a ser imposibles de realizar.
Lo mejor es reservar la sesión de recién nacido mientras aún estás embarazada y así ya marcaré una fecha aproximada en el calendario. Luego, cuando llegue el gran día, me haces una llamada o me envías un mensaje y programaremos la fecha y hora exacta de la sesión .
Como orientación, la sesión de recién nacido puede durar alrededor de 2-3 horas.
Este espacio de tiempo también contempla el tiempo necesario para la alimentación / lactancia, el cambio de set-ups, o simplemente calmar y amamantar al bebé para que se duerma entre los cambios de set-ups.
La mejor fotografía de un recién nacido es en su estado natural, no necesitas traer ropa adicional. En mi estudio tengo una gran selección de mantas, accesorios y sombreros para elegir.
Todas las sesiones de recién nacidos se realizan en mi estudio de luz natural en Barcelona.